logo

#יהדות ישראלית: בחנו את עצמכם

לקראת בחירות: המפלגות שחוגגות שנה אזרחית חדשה (ואלה שלא)
2.01.2019
למעלה ממחצית היהודים בישראלים שמגדירים את עצמם ״ימין״ (54%) לא נוסעים בשבת. למעלה ממחצית היהודים בישראל שמגדירים את עצמם ״שמאל״ (55%) עושים קניות בשבת. שני שליש מהמוגדרים ״מרכז ימין״ עושים קידוש בשישי בערב. כמחצית מזה מהמוגדרים ״מרכז שמאל – קצת פחות משליש – עושים קידוש בשישי בערב.

את הנתונים הללו מפרסם המכון למדיניות העם היהודי במסגרת פרויקט המחקר #יהדותישראלית, עם פתיחת מערכת הבחירות של שנת 2019, והם מתבססים על סקר נרחב של היהודים בישראל. ספר חדש המבוסס על פרויקט זה: #יהדותישראלית, דיוקן של מהפכה תרבותית, יצא לאור לפני כמה שבועות בהוצאת הספרים דביר.

החלוקה למחנות פוליטיים בציבור היהודי בישראל כרוכה בקשר הדוק לחלוקה על פי סולם שמירת המסורת. מקרב מי שמגדירים את עצמם ״חילונים לחלוטין״, שהם מעט יותר מרבע מהיהודים (28%), רוב המצביעים נמצאים במרכז (30%) ובמרכז-שמאל (24%). הקבוצה הבאה על סולם המסורת, ״חילונים קצת מסורתיים״, כבר נראית לגמרי אחרת. המצביעים נמצאים במרכז (30%), ועוד יותר מזה בימין (מרכז-ימין 26%, ימין 25%). השמאל – הקטן מאוד במספר (5%) – נשען כמעט כולו על חילונים לחלוטין. הימין, שהוא המחנה הפוליטי הגדול ביותר (33%), נהנה מדומיננטיות ברורה בכל הקבוצות הלא-חילוניות. 42% מהמסורתיים הם אנשי ימין, 58% מהדתיים, 50% מהחרדים.

בסקר הנרחב מאוד של המכון למדיניות העם היהודי ניתן לראות עד כמה המצביעים היהודים בישראל מרוכזים מהמרכז וימינה. השמאל והשמאל-מרכז יחדיו מהווים, בסך הכל, 16% מכלל הציבור היהודי.

בשבועות הקרובים, עד הבחירות, נפרסם מעת לעת נתונים הקושרים עמדות פוליטיות והזדהות מפלגתית, למיקום בזירת התרבות היהודית. בגרף הבא, ניתן לראות מצביעי אילו מפלגות נוהגים ללכת למסיבות סילבסטר בראש השנה האזרחי, ומצביעי אילו מפלגות נמנעים ממסיבות כאלה. כפי שהראינו בנתונים מן השבוע שעבר, לחגיגת סילבסטר יש גם קשר מובהק לגיל החוגגים – כאשר צעירים חוגגים יותר ממבוגרים. כאחד מכל חמישה (20%) יהודים בישראל חוגגים בליל השנה האזרחית, אך מקרב צעירים שעוד אין להם ילדים השיעור גבוה יותר, ומגיע עד כשליש מכלל היהודים (34%). בגרף תוכלו לראות גם את הקשר בין הליכה למסיבות שנה אזרחית לבין ההצבעה המפלגתית (נתוני ההצבעה לפי בחירות 2015). המפלגה שלה אחוז גבוה יחסית של מצביעים מעולי חבר המדינות היא זו שכמעט מחצית מתומכיה הולכים למסיבות שנה אזרחית. המפלגה החרדית האשכנזית היא זו שאף אחד ממצביעיה לא הולך למסיבות שנה אזרחית. מסיבה דומה, דווקא הקבוצות שמרגישות עצובות בשיעור גבוה יחסית (חילונים לחלוטין, חילונים קצת מסורתיים) מדליקות נר זיכרון בשיעור נמוך יותר. הדלקת נרות זיכרון אמנם הייתה נפוצה מאוד בימים שלאחר הרצח, אך בימי שיגרה היא מעשה שקבוצות של ישראלים חילונים פחות מורגלים בה.

בראש פרויקט יהדות ישראלית של המכון למדיניות העם היהודי (JPPI) עומדים שמואל רוזנר, עמית בכיר במכון, ופרופ׳ קמיל פוקס (אונ׳ תל אביב), האחראי לסקרים ולניתוח הסטטיסטי. עמית המכון נוח סלפקוב מסייע בניתוח הנתונים, המבוססים על סקר של 3000 יהודים ישראלים שנערך בשני סבבים, האחד של 2000 יהודים ישראלים והשני של 1000 נוספים, המייצגים את האוכלוסייה היהודית בישראל. הטעות המקרית עבור התוצאות המבוססות על 3000 נשאלים היא כ-1.8% והיא גדולה בהתאמה עבור תוצאות המתקבלות מתשובותיהם של פחות נשאלים.