logo

#יהדות ישראלית: בחנו את עצמכם

תשעה באב: איך הישראלים מתאבלים?
12.7.2018
הרבה מאוד יהודים באים לכותל המערבי בתשעה באב, היום המציין את חורבן בית המקדש. כמה זה הרבה מאוד? העיתונים מדווחים על עשרות אלפים, לפעמים על רבבות. מנתוני פרויקט המחקר יהדות ישראלית של המכון למדיניות העם היהודי עולה שמדובר ביותר ממאתיים אלף יהודים ישראלים. וכדי לדייק, זה בערך מספר היהודים בישראל שאומרים שהם באים לכותל בתשעה באב. וצריך להניח שלא כולם באמת באים, ובטח שלא כולם באים כל שנה. וצריך להניח שגם לעובדה שהם אומרים שהם באים יש משמעות כלשהי: אם הם באים ואם לא, אם בכל שנה, או רק מדי פעם, ברור שזה מה שהם חושבים שרצוי לעשות בתשעה באב – לבוא לכותל המערבי.

איך מגיעים למספר הזה, יותר ממאתיים אלף? 4% מהיהודים בישראל אומרים שהם הולכים לכותל בתשעה באב. זה קרוב למאתיים וחמישים אלף יהודים. וכפי שהנתונים מלמדים, היהודים הללו לא באים באופן שווה מכל מגזרי החברה. הם דתיים וחרדים. לפי הסקר שערך פרופ׳ קמיל פוקס, קצת יותר משלושים אחוזים מכלל היהודים בישראל (31%) מגדירים את עצמם דתיים-ליברלים, דתיים, דתיים-תורניים, חרדים. כ-9% מהדתיים והחרדים אומרים שהם הולכים לכותל בתשעה באב. מקרב המסורתיים 3%. מקרב החילונים אף אחד. מספר ההולכים לכותל בתשעה באב נמוך במעט ממספר ההולכים לברכת כוהנים בכותל בסוכות ובפסח. אולי בגלל הקושי שמלווה את הצום.

לא מעט ישראלים צמים בתשעה באב. יותר משליש מהיהודים בישראל. בתשעה באב, כמו בצומות האחרים, ישנם מי שצמים כל היום, ובאופן מלא (36%), לעומת מי שצמים רק חלק מהיום (6%) או אומרים שהם שותים אבל לא אוכלים (2%). וכמובן, צום תשעה באב נשמר על ידי פחות יהודים מאשר צום יום כיפור. בעיקר, ניכר שהוא צום מובהק יותר של המגזרים הדתיים, לעומת יום כיפור, שמשתתפים בו גם המסורתיים וגם חלק משמעותי מהחילונים. הנה לדוגמה הנתון על אחוז היהודים שמגדירים את עצמם ״מסורתיים״ שצמים יום מלא בשני הימים הללו. ביום כיפור: 91%, בתשעה באב: 27%. לעומת זאת, בקרב החרדים אין הבדל. 97% צמים בתשעה באב, 99% ביום כיפור.

בסקר המקיף של המכון למדיניות העם היהודי נכללו שאלות על כמה וכמה צומות בלוח השנה העברי. כפי שתוכלו לראות בגרף, הצומות הקצרים יותר (בוקר עד ערב) נשמרים על ידי מספר קטן יותר של יהודים – כמעט כולם מהמגזרים הדתי והחרדי. הצומות הארוכים יותר (ערב עד ערב, כיפור ותשעה באב), נשמרים על ידי מספר גדול יותר של יהודים. את הנוהג הדתי לא לנעול נעלי עור בתשעה באב (וגם ביום כיפור) מקיימים 31% מהיהודים – כלומר, רוב מי שצמים יום מלא, גם נועלים נעלי בד. >מי שחושב על תשעה באב כעל יום אבל לאומי עלול לשנות את דעתו כאשר יתבונן בנתונים השוואתיים בין יום האבל הזה לבין ימי אבל אחרים. 55% מהיהודים בישראל אומרים שמבחינתם מדובר ב״יום רגיל לגמרי״. בימי אבל לאומיים כמו יום השואה, או יום הזיכרון לחללי צה״ל, רק אחוז קטן מהיהודים בישראל (9% ו-5% בהתאמה – כאשר בקבוצה הזאת בולטת נציגותם של יהודים המגדירים את עצמם ״חרדים״) אומר שמדובר ב״יום רגיל לגמרי״.

בראש פרויקט יהדות ישראלית של המכון למדיניות העם היהודי (JPPI) עומדים שמואל רוזנר, עמית בכיר במכון, ופרופ׳ קמיל פוקס (אונ׳ תל אביב), האחראי לסקרים ולניתוח הסטטיסטי. עמית המכון נוח סלפקוב מסייע בניתוח הנתונים, המבוססים על סקר של 3000 יהודים ישראלים שנערך בשני סבבים, האחד של 2000 יהודים ישראלים והשני של 1000 נוספים, המייצגים את האוכלוסייה היהודית בישראל. הטעות המקרית עבור התוצאות המבוססות על 3000 נשאלים היא כ-1.8% והיא גדולה בהתאמה עבור תוצאות המתקבלות מתשובותיהם של פחות נשאלים.