logo

#יהדותישראלית: בחנו את עצמכם

פרויקט #יהדותישראלית הוא יוזמה של המכון למדיניות העם היהודי (JPPI). מטרתו להבין טוב יותר את זהותה המתגבשת של החברה היהודית בישראל, ואת המגמות העיקריות בה. הפרויקט נשען על סקרי דעת קהל מפורטים, וכן על ניתוח מקורות, בדיקת חומרי רקע, והעמקה בסוגיות המרכזיות המעסיקות את היהודים בישראל.

בראש הפרויקט עומדים שמואל רוזנר, עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי, ופרופ׳ קמיל פוקס (אונ׳ תל אביב) האחראי לסקרים ולניתוח הסטטיסטי. עמית המכון נח סלפקוב מסייע בניתוח הנתונים.

במסגרת פרוייקט זה פרסם המכון מספר מאמרים קצרים הנוגעים למועדי ישראל, וימשיך לפרסם מאמרים נוספים מעין אלה בהמשך. הפרסום העיקרי של הפרוייקט הוא הספר #יהדותישראלית: דיוקן של מהפכה תרבותית, שיצא לאור בשיתוף פעולה בין המכון למדיניות העם היהודי לבין הוצאת כנרת-זמורה-דביר.

הנה קטע קצר מתוך ההקדמה לספר:
הספר הזה והמחקר העומד בבסיסו נכתבים ונערכים בשנת השבעים למדינת ישראל. זמן ארוך מספיק כדי ללמוד משהו על הכיוון שאליו ישראל הולכת. זמן קצר מכדי לדעת מה היעד שאליו תגיע. בתחילת הדרך קראנו לספר הזה, בינינו לבין עצמנו, ״הסטרטאפ היהודי״, משום שישראל, בשלב זה, היא בדיוק הדבר הזה: חברה שהיא סטארט אפ בשירותו של העם היהודי. כמו כל סטארט אפ, היא מפתחת רעיון חדשני – רעיון על עתיד לעם היהודי במדינה לאומית. כמו בכל סטארט אפ – הרעיון קיים, אך המוצר עודו בשלבי פיתוח. עוד יש הרבה שלבים של ניסוי וטעיה. עוד יהיו הצלחות וגם כישלונות. עוד נדרשת השקעה. ומצד שני – יש הבטחה גדולה. יש חלום. ופה ושם התרגשות, למי שמצליח להרים את הראש והתרחק לרגעים מטרדות היומיום. שבעים שנה הן זמן ארוך לחברת הזנק, אך זמן קצר לעם עתיק. אין סיבה להתפלא על כך שתרבותה של ישראל חווה חבלי גיבוש. אין סיבה להתרגז על כך שיש בה ויכוחים, לעיתים נוקבים, על כיוון ודרך. אין סיבה להיות קצרי רוח – זה ייקח עוד זמן. אפשר לנסות ליהנות מהמסע.

בספר הזה נציג ממצאים וננסח טענות על החברה היהודית בישראל. בראשן הטענה שכבר אפשר לראות בישראל ניצנים של תרבות יהודית חדשה. נכנה אותה ״יהדות ישראלית״. וכמובן, זה כמעט מתבקש: ישראל נוסדה כדי להצמיח יהדות חדשה – להצמיח תרבות שמאפשרת חיים יהודיים של משמעות בעידן הזה. וזה בדיוק מה שהיא עושה. לפעמים מתוך תכנון קפדני, לעיתים מתוקף נסיבות חיים, לפעמים באופן שמקובל על הכלל, לפעמים בכיפוף ידיים עד כאב. יהדות ישראלית שונה בדרכים רבות מיהדות לא ישראלית. יהדות ישראלית שונה בדרכים רבות מיהדות טרום ישראלית.