logo

#יהדות ישראלית: בחנו את עצמכם

בעמוד זה תוכלו להשיב על שאלון פרוייקט #יהדותישראלית. על בסיס שאלות אלה, פיתח פרופ׳ קמיל פוקס את המודל החדש של מבנה החברה היהודית בישראל. לאחר שתשיבו על כל השאלות, תוכלו לראות היכן אתם ממוקמים על מפת היהדות הישראלית, ולהשוות את עצמכם ליהודים ישראלים אחרים על פי השתייכות פוליטית, השתייכות דתית, גיל ומוצא עדתי. לידיעתכם, השאלונים שאתם ממלאים כאן נאספים על ידי צוות המכון למדיניות העם היהודי לשם ניתוח סטטיסטי נוסף.

תודה,
המכון למדיניות העם היהודי

סקר

שאלות רקע (המידע שנאסף בסקר זה יישאר אנונימי) מין

שנת לידה (YYYY)

איך את/ה מגדיר/ה את עצמך מבחינת דתיות?

איך את/ה מגדיר/ה את עצמך מבחינה פוליטית?

מוצא עדתי

האם את/ה יליד/ת ישראל?

האם יש לך ילדים?


אנא ציינ/י באיזו מידה כל אחת מהתכונות הבאות מייצגות בעיניך מה זה להיות יהודי בעיניי, להיות יהודי זה לדאוג ליהודים אחרים באשר הם

בעיניי, להיות יהודי זה לקיים חגים, טקסים ומנהגים

בעיניי, להיות יהודי זה לגור בישראל

בעיניי, להיות יהודי זה לשרת בצה״ל / לחנך לשירות בצה״ל

בעיניי, להיות יהודי זה לזכור את השואה

באיזו מידה חשוב לך שילדיך יהיו יהודים

מהו בעיניך המרכיב העיקרי של ״יהדות״. אנא ציינ/י את המרכיב שנראה לך החשוב ביותר:

לדעתך, מה מהאפשרויות הבאות היא ההצדקה העיקרית לקיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית (אנא סמנו רק תשובה אחת הקרובה ביותר לדעתכם):
לספק מקלט לעם היהודי

לממש בצורה מלאה את ההוויה הלאומית והדתית של העם היהודי

לקיים קיום יהודי מודרני במדינה אזרחית בעלת מאפייני תרבות יהודיים

ישראל לא צריכה להיות מדינה יהודית, היא צריכה להיות מדינה אזרחית ישראלית


הסיבה העיקרית שאני מקיימ/ת מנהגים יהודיים כמו ליל הסדר ומציינ/ת מועדים יהודיים כמו יום כיפור היא (סמנ/י תשובה אחת שהיא המשמעותית ביותר מבחינתך):
כי כך מצווה התורה על עם ישראל.

כי כך נהגו ההורים שלי וכל משפחתי לאורך הדורות ואני הולך בעקבותיהם.

כי קיום מנהגים וציון מועדים נותנים ביטוי לתרבות היהודית שלי.

כי קיום חגי ישראל מציין את השתייכותי לרצף היסטורי שהוא משמעותי עבורי.

כי כך נוהגת סביבתי.

לא מקיים ולא מציין.
1) יום העצמאות הוא מבחינתי יום רגיל לגמרי
נכוןלא נכון

2) ביום השואה אני עומד/ת בצפירה אם אני במקום ציבורי
נכוןלא נכון

3) בשמחת תורה אני הולכ/ת להקפות
נכוןלא נכון

4) ביום הזיכרון לחללי צה״ל אני עולה לבית עלמין
נכוןלא נכון

5) יום ירושלים הוא מבחינתי יום רגיל לגמרי
נכוןלא נכון

6) אני לא זוכר/ת מה זה עשרה בטבת (השיבו ״נכון״ אם אתם לא זוכרים)
נכוןלא נכון

7) יום כיפור הוא עבורי יום של מפגש חברתי / הליכה בפארק / ים / טלויזיה בבית / רכיבה על אופניים
נכוןלא נכון

8) אני מאזינ/ה בעיקר למוסיקה ישראלית בעברית
נכוןלא נכון

9) אני מעדיפ/ה קבורה אזרחית
נכוןלא נכון

10) אני מרגיש/ה שראש השנה האזרחי הוא ראש השנה האמיתי שלי
נכוןלא נכון

11) בחנוכה אנחנו מדליקים נרות כל ערב
נכוןלא נכון

12) ביום ירושלים אני מניפ/ה דגל ישראל
נכוןלא נכון

13) בשבת אני עושה קניות מעת לעת
נכוןלא נכון

14) ביום העצמאות אני מניפ/ה דגל ישראל
נכוןלא נכון

15) בראש השנה אני הולכ/ת לכל (או רוב גדול) של התפילות
נכוןלא נכון

16) ביום הזיכרון לחללי צה״ל אני עומד/ת בצפירה
נכוןלא נכון

17) ביום הזיכרון לחללי צה״ל אני מרגיש/ה עצוב/ה
נכוןלא נכון

18) בשבת (שישי בערב) אנחנו עושים קידוש
נכוןלא נכון

19) אני הולכ/ת לבית כנסת לפחות פעם בשבוע
נכוןלא נכון

20) תשעה באב הוא עבורי יום רגיל לגמרי
נכוןלא נכון

21) ביום הראשון של פסח אני אוכל/ת כשר לפסח
נכוןלא נכון

מההגדרות הבאות, סמנ/י את כל אלה שאת/ה מרגיש/ה שמתארות אותך (סמנו את כל התשובות הרלבנטיות): רפורמי
קונסרבטיבי
אורתודוקסי
חסידי
ליטאי
חב״דניק
יהודי-ישראלי
אורתודוקסי-שיוויוני
לא שייך לאף זרם
התוצאות שלך, והשוואות ליהודיםישראלים אחרים